Privacy Policy (นโยบายความเป็นส่วนตัวของ AirPay)

ใช้บังคับเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557

AirPay (“บริษัท” หรือ “เรา”) ทราบดีว่าท่านในฐานะผู้ใช้บริการของเราใส่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรวบรวม นำไปใช้ ถูกประมวลผล และ/หรือ แบ่งปันอย่างไร เราเคารพความเป็นส่วนตัวของท่าน และพยายามที่จะดูแลความเป็นส่วนตัวนั้นด้วยการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของไซเบอร์เพย์ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว” หรือ “นโยบาย”)

โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ให้ละเอียด เพื่อเข้าใจถึงนโยบาย และวิธีปฏิบัติของเราต่อข้อมูลของท่าน และเราดูแลข้อมูลนั้นอย่างไร

โดยการติดตั้ง และ/หรือ ใช้ซอฟต์แวร์ ท่านรับทราบและตกลงยอมรับวิธีปฏิบัติ ข้อกำหนด และ/หรือ มาตรการที่กำหนดอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และโดยเอกสารฉบับนี้ ท่านยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และ/หรือ แบ่งปัน ข้อมูลของท่านตามที่ได้ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

คำใดที่ใช้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ แต่ไม่ได้ให้นิยามความหมายไว้เป็นการเฉพาะ ให้มีความหมายเช่นเดียวกับที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับผู้ใช้ปลายทางของแอร์เพย์ “สัญญา” ดังได้แสดงไว้ใน ซอฟต์แวร์ของแอร์เพย์ (ปุ่ม เกี่ยวกับ)

1. หลักเกณฑ์ความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ สะท้อนให้เห็นถึงหลักเกณฑ์ 3 ประการ ที่เราพยายามยึดถือในการให้สิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์ของเราแก่ท่าน

 1. เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเท่าที่จำเป็นต่อการให้สิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์ และ/หรือ ช่วยเราในการปรับปรุงซอฟต์แวร์
 2. ท่านอาจจะให้ข้อมูล และเราจะเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวตนของท่าน เช่น ชื่อ, ที่อยู่ไปรษณีย์, ที่อยู่อีเมล์, หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ
  ที่ถือว่าเป็นส่วนตัว (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) เพื่อการให้สิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์
 3. เราจะปฏิบัติต่อความเป็นส่วนตัวของท่านอย่างโปร่งใส

2. นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ครอบคลุมอะไรบ้าง
นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ครอบคลุมการดูแลของเราต่อข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือข้อมูลที่เรารวบรวมไว้ในขณะที่ท่านเข้าถึง และ/หรือใช้ซอฟต์แวร์ของเรา นโยบายฉบับนี้ไม่ใช้บังคับกับ (1) วิธีการปฏิบัติของบริษัทอื่นๆ ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของ หรือควบคุม (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอกรายอื่น (content providers) ซึ่งท่านอาจได้รับเนื้อหาจากผู้ให้บริการเนื้อหานั้น ผ่านซอฟต์แวร์ของเรา) หรือ (2) บุคคลใดๆ ที่เราไม่ได้จ้าง หรือบริหารจัดการนโยบายนี้ไม่ใช้บังคับกับข้อมูลที่

 • เราเก็บรวบรวมโดยไม่ได้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (offline) หรือเก็บรวบรวมจากซอฟแวร์
  หรือจากเว็บไซต์ของบริษัทอื่นๆ รวมถึงเว็บไซต์อื่นๆ ที่ท่านอาจเข้าถึงผ่านซอฟต์แวร์
 • ท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น หรือถูกเก็บรวบรวมโดยบุคคลภายนอกนั้น

ทั้งเว็บไซต์ และซอฟต์แวร์ของเรา และบุคคลภายนอกเหล่านั้น ต่างก็อาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง ซึ่งเราแนะนำให้ท่านอ่าน ก่อนส่งข้อมูลให้กับ หรือผ่านบุคคลเหล่านั้น

บริษัทจะไม่เก็บรวบรวม หรือร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลใดๆ ที่บริษัทรู้ว่ามีอายุต่ำกว่า 13 ปี หรือรู้เห็นและอนุญาตให้บุคคลดังกล่าวลงทะเบียน หากท่านอายุต่ำกว่า 13 ปี โปรดอย่าพยายามที่จะลงทะเบียนในเว็บไซต์ หรือส่งข้อมูลใดๆที่เกี่ยวกับตัวท่านให้เรา ซึ่งรวมถึง ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือ ที่อยู่อีเมล์ของท่าน บุคคลอายุต่ำกว่า 13 ปี ไม่อาจจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท หรือบนเว็บไซต์ได้ ในกรณีที่เราทราบว่าเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี โดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันถึงความยินยอมของผู้ปกครอง เราจะลบข้อมูลดังกล่าวอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หากท่านเชื่อว่าเราอาจได้รับข้อมูลจาก หรือข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี โปรดติดต่อเราที่ manager.airpay.in.th

3. ข้อมูลใดบ้างที่แอร์เพย์เก็บรวบรวม
ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมสามารถจำแนกได้สองประเภท 1) ข้อมูลที่แสดงว่าผู้ใช้ใช้ซอฟต์แวร์ของเราอย่างไร 2) ข้อมูลโดยรวมของเนื้อหาที่ผู้ใช้ได้ใช้ เราอาจจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ เพื่อปรับรูปแบบเฉพาะตัวในการให้บริการต่างๆ และปรับปรุงการให้บริการนั้นๆของเรา ทั้งนี้ก็เพื่อตอบสนองความต้องการของท่านในบางผลิตภัณฑ์ และบริการ และ/หรือเพื่อวิเคราะห์ว่าท่านใช้ซอฟต์แวร์ของเราอย่างไร เราอาจจะส่งข้อมูลเหล่านี้ให้กับพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เพื่อที่พวกเขาจะสามารถมอบประสบการณ์ที่เหมาะสมที่สุดให้แก่ท่านเช่นกัน แต่เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจในลักษณะที่อาจจะระบุตัวตนของท่านได้ ต่อไปนี้คือตัวอย่างข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม ในขณะที่ท่านใช้ซอฟต์แวร์ของเรา

เมื่อไรก็ตามที่ท่านเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของเรา เราจะได้รับข้อมูล และจะทำการบันทึกข้อมูลดังกล่าวบนระบบของเราโดยอัตโนมัติจากเบราว์เซอร์ของท่าน รวมถึงรหัสตัวเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address) ข้อมูล “คุกกี้” (cookies) และหน้าเว็บที่ท่านเรียกดู “คุกกี้” คือ ไฟล์ระบุ ที่เราส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน เพื่อเป็นการอนุญาตให้เราจดจำเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ของท่าน และบอกเราได้ว่าซอฟต์แวร์ของเราถูกเข้าเยี่ยมชมอย่างไรและเมื่อไร และโดยผู้เข้าเยี่ยมชมกี่คน ท่านอาจจะสามารถเปลี่ยนเบราว์เซอร์ หรืออุปกรณ์ของท่านตามที่ท่านพึงพอใจ เพื่อป้องกันหรือจำกัดเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ของท่านในการยอมรับคุกกี้ แต่นั่นอาจทำให้ท่านไม่ได้รับอรรถประโยชน์ในรูปแบบบางประเภทของเรา โดยในกรณีดังกล่าว ท่านอาจเลือกปิดการใช้งานในบางรูปแบบตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านเชื่อมต่อกับแอร์เพย์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เราจะได้รับข้อมูล และจะบันทึกข้อมูลดังกล่าวลงบนระบบของเราโดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลการใช้บริการ เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวกับรุ่นซอฟต์แวร์ของเราที่ท่านกำลังใช้ ตำแหน่งจากสถานที่ที่ท่านได้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของเรา ความถี่ที่ท่านเปิดใช้งานซอฟต์แวร์ของเรา รูปแบบไหนที่ท่านใช้ และจำนวนแอ๊ปพลิเคชั่น (applications) ที่ท่านได้ดาวน์โหลด เราใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อปรับปรุงการส่งเสริมการขายของเรา และช่วยให้ผู้ใช้ค้นพบบริษัทได้มากขึ้น

 • ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพซอฟแวร์ของเรา เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับความขัดข้อง และการเชื่อมต่อของท่านระหว่างโทรศัพท์ของท่าน กับคอมพิวเตอร์ของท่าน ข้อมูลนี้จะทำให้เราปรับปรุงซอฟต์แวร์ของเราให้มีความเสถียร และเร็วยิ่งขึ้น

 • ข้อมูลการดาวน์โหลดของผู้ใช้บริการ เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น (applications) ที่ท่านดาวน์โหลด และความเร็วเฉลี่ยในการดาวน์โหลด ข้อมูลนี้จะช่วยเราในการเลือกผู้ให้บริการเนื้อหา (content provider) และแจ้งเตือนเรา หากการดาวน์โหลดเริ่มช้า หรือไม่เสถียร

 • ข้อมูลจำเพาะของฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ เช่น ชนิดของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ที่ท่านกำลังใช้ รุ่นของระบบปฏิบัติการแอนดรอย (Android) หรือ วินโดวส์ (Windows) ขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ของท่าน และความจำภายในของอุปกรณ์ เรารองรับอุปกรณ์ระบบแอนดรอย (Android) ต่างๆ กว่า 500 ประเภท ซึ่งช่วยให้เราตัดสินใจได้ว่าควรจัดลำดับความสำคัญเพื่อรองรับฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆอย่างไร

นอกจากนี้ ยังมีรูปแบบเฉพาะบางประการที่ท่านควรทราบดังต่อไปนี้

หากท่านกำลังใช้งานซอฟต์แวร์ของเราอยู่ และเกิดความขัดข้องขึ้น รายงานความขัดข้องที่ถูกส่งมายังระบบของเรา อาจมีข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการที่ท่านใช้

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจะถูกส่งไปยังระบบของบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ในรูปแบบรวม และจะถูกเพิ่มเข้ามาในระบบของเราเพื่อทำการวิเคราะห์ ทั้งนี้ ซอฟต์แวร์ของเราไม่เก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้

 1. เพลง รูป หรือวีดีโอของท่าน

เราจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการของผู้ใช้บริการเท่านั้น เช่น รุ่นของระบบปฏิบัติการ และแฟ้มที่มีเหตุควรสงสัย เช่น ข้อมูลโปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลแวร์ (Malware) ที่มีเหตุควรสงสัย

เราไม่ประสงค์ที่จะระบุการเปิดเผยทุกรูปแบบที่เราอาจจะทำ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ประสงค์จะช่วยให้ท่านเข้าใจถึงวิธีปฏิบัติทั่วไปของเรา นโยบายฉบับนี้มิใช่คำมั่นสัญญาว่าข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ ข้อมูลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผย นอกจากตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ ยกตัวอย่างเช่น บุคคลภายนอกอาจสกัดกั้น หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลที่ส่งมาที่เว็บไซต์ หรือมีอยู่บนเว็บไซต์ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย, เทคโนโลยีอาจทำงานผิดปกติ หรือไม่ตอบสนองอย่างที่คาดหมาย หรืออาจมีบุคคลใดเข้าถึง ใช้ข้อมูลในทางที่ผิด หรือไม่ถูกต้อง แม้ว่าจะไม่ได้รับอนุญาตก็ตาม และถึงแม้ว่าเราใช้วิธีปฏิบัติที่เราเชื่อว่าสมเหตุสมผลในเชิงธุรกิจ เพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า และท่านไม่ควรคาดหมายว่า ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูล และ/หรือ การติดต่อสื่อสารต่างๆของท่านจะเป็นส่วนตัว หรือได้รับการปกป้องอยู่เสมอ

โดยทั่วไป เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ ข้อมูล ตราบเท่าที่เรามีหน้าที่ ได้รับอนุญาต หรือ ตราบเท่าที่เราเชื่อว่าเรามีหน้าที่ หรือจะเป็นประโยชน์ต่อการให้สิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์ ทั้งนี้ หากท่านเลิกใช้งานเว็บไซต์ หรือการอนุญาตของท่านเพื่อใช้งานเว็บไซต์ได้สิ้นสุดลง เราอาจเก็บ ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือข้อมูลของท่านต่อไปตามที่กำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ซึ่งอาจถูกปรับปรุงแก้ไขได้เป็นครั้งคราว นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ไม่ก่อให้เกิดหน้าที่ในการเก็บรักษาข้อมูลต่อเรา ภายใต้บังคับกฎหมายที่ใช้บังคับ เราอาจใช้ดุลยพินิจในการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ ข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

4. เราเปิดเผยข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมต่อบุคคลภายนอกหรือไม่
เราอาจเผยแพร่ หรือเปิดเผยข้อมูลรวมที่เกี่ยวกับผู้ใช้บริการของเรา และ/หรือ ข้อมูลที่ไม่ระบุถึงบุคคล และ/หรือ อุปกรณ์ใดๆได้ โดยไม่มีข้อจำกัด นอกจากการเปิดเผยที่ได้ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ เราอาจจะเผยแพร่ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือข้อมูลของท่านที่เราเก็บรวบรวมหรือท่านได้ให้เรา ดังต่อไปนี้

 • ให้แก่บริษัทร่วม หรือบริษัทในเครือของเรา

 • ให้แก่ผู้รับเหมา ผู้ให้บริการ และบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่เราใช้ในการสนับสนุนธุรกิจของเรา และบุคคลที่มีหน้าที่ตามสัญญาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตามวัตถุประสงค์ที่เราเปิดเผยให้แก่บุคคลดังกล่าวเท่านั้น

 • ให้แก่ผู้ซื้อ หรือผู้รับช่วงอื่นใด ในกรณีควบรวมกิจการ ขายกิจการ ปรับโครงสร้าง ปรับโครงสร้างองค์กร เลิกกิจการ หรือขาย หรือ โอนอื่นใดซึ่งสินทรัพย์ของบริษัททั้งหมด หรือแต่บางส่วน ไม่ว่าเนื่องจากการดำเนินธุรกิจตามปกติ หรือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการล้มละลาย การชำระบัญชี หรือกระบวนการอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน โดยสินทรัพย์ที่จะถูกโอนรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้ซอฟต์แวร์ของเราที่บริษัทครอบครองอยู่

 • ให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อทำการตลาดผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าวให้แก่ท่าน หากท่านได้ให้ความยินยอม หรือไม่ปฏิเสธต่อการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้

 • เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ท่านให้ข้อมูล

 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่เราได้เปิดเผย ในขณะที่ท่านได้ให้ข้อมูล
  เมื่อท่านอนุญาต

 • เพื่อทำตามคำสั่งศาล กฎหมาย หรือกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึง เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับใดๆ

 • เพื่อบังคับใช้สิทธิของเราที่เกิดจากสัญญาใดๆ ที่ทำขึ้นระหว่างท่าน และเรา รวมถึง “สัญญา” ฉบับนี้, ข้อกำหนดการขาย และสำหรับการเรียกเก็บเงิน และการเก็บเงิน

 • หากเราเชื่อว่าการเปิดเผยนั้นมีความจำเป็น หรือเหมาะสมในการคุ้มครองสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบริษัท ลูกค้าของเรา หรือบุคคลอื่นๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทอื่น และองค์กรอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการกระทำโดยทุจริต และการลดความเสี่ยงด้านเครดิต

ภายใต้บังคับกฎหมายที่ใช้บังคับ เราสงวนสิทธิ ทั้งโดยสมัครใจ หรือโดยบังคับ ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือข้อมูล โดยชอบด้วยกฎหมาย ในทุกๆประเทศ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การเก็บรวบรวม ใช้ เข้าถึง (หรือระงับการเข้าถึง) ประมวลผล ตอบสนอง เปิดเผย แสดง แบ่งปัน ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย หรือบังคับใช้สิทธิอื่นๆที่เรามี ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ ในการโอน เก็บ ขาย ให้เช่า ยึดถือ ผสมผสาน สอบสวน ตรวจสอบ พิสูจน์ บังคับใช้ ลบ หรือจัดการด้วยประการอื่นใดกับ ข้อมูลอื่นใด นอกจากข้อมูลส่วนบุคคล

5. ข้อสงวนสิทธิเกี่ยวกับความปลอดภัย และเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก
เราไม่รับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ ข้อมูลอื่นใดในทุกรูปแบบ เราได้ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยในหลายรูปแบบ เพื่อคงไว้ซึ่งความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บไว้ในโครงข่ายที่มีความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้ด้วยบุคคลจำนวนจำกัด ที่มีสิทธิพิเศษในการเข้าถึงระบบดังกล่าว และบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่รักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ เมื่อใดที่ท่านส่งคำสั่ง หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราเสนอการใช้ระบบที่มีความปลอดภัยแก่ท่าน ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลสำคัญ (sensitive information) ทั้งหมดที่ท่านส่งมาจะถูกเข้ารหัสในฐานข้อมูลของเรา ซึ่งจะสามารถเข้าถึงได้โดยเฉพาะกรณีตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

ในความพยายามที่จะเพิ่มคุณค่าให้แก่ท่าน เราอาจรวมลิงค์ของบุคคลภายนอกไว้บนเว็บไซต์ของเรา ลิงค์ดังกล่าวมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แยกต่างหาก และเป็นเอกเทศ ดังนั้น เราไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดในเนื้อหา (content) หรือกิจกรรมใดๆของลิงค์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เราแสวงหาเพื่อปกป้องความชอบธรรมของเว็บไซต์ของเรา และยินดีรับฟังทุกข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับลิงค์ดังกล่าว (รวมถึงกรณีที่ลิงค์ใดไม่สามารถใช้งานได้)

6. ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราจากภายนอกประเทศไทยหรือไม่
หากท่านเข้าเยี่ยมชม หรือเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หรือซื้อผลิตภัณฑ์จากภายนอกประเทศไทย นอกจากการติดต่อเราจากภายนอกประเทศไทย โปรดทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ ข้อมูลของท่านอาจจะถูกโอน เก็บรักษา หรือประมวลผลในประเทศไทย ซึ่งเป็นที่ตั้งของระบบของเรา และเป็นที่ปฏิบัติงานของฐานข้อมูลกลางของเรา กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล และกฎหมายอื่นๆของประเทศไทย และของประเทศอื่นๆ อาจไม่ครอบคลุมเท่ากับกฎหมายในประเทศของท่าน ในการใช้งานเว็บไซต์ หรือซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา ท่านรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ ข้อมูลของท่านอาจถูกโอนไปยังอุปกรณ์ของเรา และบุคคลภายนอกอื่นที่เราแบ่งปันข้อมูลด้วยตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

7. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

เราอาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราว การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ ข้อมูล ที่เราเก็บรวบรวมไว้อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับที่มีผลบังคับใช้ ณ เวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือข้อมูลนั้นถูกใช้ หากเราเปลี่ยนแปลงวิธีการของเราในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เราจะแจ้งให้ท่านทราบโดยการประกาศบนเว็บไซต์ของเรา หรือโดยการส่งอีเมล์ให้ท่าน ท่านจะผูกพันตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ถูกเปลี่ยนแปลง เมื่อท่านใช้ซอฟต์แวร์ของเราหลังจากการประกาศเปลี่ยนแปลงครั้งแรก ท่านต้องรับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจว่าเรามีที่อยู่อีเมล์ล่าสุดของท่านที่สามารถใช้งาน และส่งถึงท่านได้ และเข้ามาเยี่ยมชมนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นระยะเพื่อตรวจสอบว่ามีการแก้ไขใดๆหรือไม่

8. ท่านจะเลือกไม่รับ ลบออก หรือ ปรับปรุง ข้อมูลที่ท่านได้ให้แก่เราได้อย่างไร
การเปลี่ยนแปลงอีเมล์ที่ใช้สมัคร โปรดแจ้งให้เราทราบโดยการเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของท่านในบัญชีการใช้งานของท่าน หรือโดยการส่งอีเมล์มาหาเราตามที่อยู่ด้านล่าง โปรดทราบว่าท่านอาจจะได้รับอีเมล์ที่ได้ทำขึ้น สืบเนื่องจากตารางการจัดทำอีเมล์ตอบรับ ในการลบข้อมูลบัญชีการใช้งานออนไลน์ทั้งหมดของท่านออกจากฐานข้อมูลของเรา กรุณาติดต่อเราโดยตรงที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 02-118-9118 เราอาจไม่พิจารณาตามคำขอที่ท่านได้ขอให้แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือข้อมูลที่ท่านได้ให้แก่เรา หากเราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจผิดกฎหมาย หรือข้อบังคับทางกฎหมาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ ข้อมูลไม่ถูกต้อง
ภายใต้บังคับกฎหมายที่ใช้บังคับ โปรดทราบว่าเราอาจเก็บรักษาข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับธุรกรรมการขายแต่ละรายการ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการธุรกรรมดังกล่าว และ/หรือ เพื่อเป็นการเก็บบันทึก

9. การอนุญาตให้แจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์ หากเกิดเหตุการณ์ละเมิดความปลอดภัย

หากเราถูกร้องขอให้ส่งหนังสือแจ้งเตือนการเข้าสู่ระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต และ/หรือการบุกรุกเข้าสู่ระบบรักษาความปลอดภัยบางระบบ โดยเอกสารฉบับนี้ ท่านตกลงให้เรา (หรือบุคคลที่ร้องขอ) อาจจะทำเช่นว่า เมื่อถูกร้องขอ (หรือโดยสมัครใจ) โดยวิธีการประกาศการแจ้งเตือนบนเว็บไซต์ของเรา หรือส่งไปยังที่อยู่อีเมล์ของท่านที่เรามีอยู่ ตามที่เรา (หรือพวกเขา) ได้ใช้ดุลยพินิจโดยชอบธรรม ท่านตกลงว่าการแจ้งเตือนที่ส่งไปยังท่าน จะถือว่าเป็นการแจ้งเตือนไปยังบุคคลอื่นที่ท่านกระทำการแทน และตกลงที่จะส่งต่อการแจ้งเตือนนั้นไปยังบุคคลเหล่านั้น

10. ข้อสงสัยและข้อข้องใจ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือข้อข้องใจเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดติดต่อเราโดยตรงที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 02-118-9118
เราจะแก้ไขข้อข้องใจของท่านอย่างสุดความสามารถ

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์AirPay เคาน์เตอร์ ตลอด24 ชม. 02-118-9118